شیوه پخت

فِرِش بده

...

تنها به یک فر برقی یا گازی احتیاج دارید.

شیوه پخت سیگارت آماده پخت

۱- یخ‌زدایی: سیگارت‌ها را از فریزر خارج کرده و روی سینی با فاصله کمی بچینید. به مدت یک ساعت در دمای محیط قرار دهید تا یخ‌زدایی شود. مواظب باشید مرحله یخ‌زدایی بیشتر از یک ساعت نشود چرا که امکان تغییر طعم در سیگارت‌ها و کرم داخل آنها وجود دارد.

۲- پخت اولیه: فر را روشن کنید و در دمای ۵۰ درجه بگذارید. سیگارت‌های یخ‌زدایی شده را سه دقیقه در دمای ۵۰ درجه فر قرار دهید تا خمیر بالا بیاید. از فر خارج کنید.

۳- رومال: یک عدد تخم‌مرغ و یک قاشق شیر و کمی وانیل را برای رومال مخلوط کنید و با فرچه یا پشت قاشق روی سیگارت‌ها بمالید. می‌توانید کمی شکر، پرک بادام و... روی سیگارت‌ها بریزید.

۴- پخت نهایی: حالا فر را در دمای ۱۸۰ درجه قرار دهید و سیگارت‌های رومال خورده را ۱۲ دقیقه داخل فر بگذارید.

شیوه پخت کراسان آماده پخت

۱- یخ‌زدایی: کراسان‌ها را از فریزر خارج کرده و روی سینی با فاصله کمی بچینید. به مدت یک ساعت در دمای محیط قرار دهید تا یخ‌زدایی شود. مواظب باشید مرحله یخ‌زدایی بیشتر از یک ساعت نشود چرا که امکان تغییر طعم وجود دارد.

۲- پخت اولیه: فر را روشن کنید و در دمای ۵۰ درجه بگذارید. کراسان‌های یخ‌زدایی شده را سه دقیقه در دمای ۵۰ درجه فر قرار دهید تا خمیر بالا بیاید. از فر خارج کنید.

۳- رومال: یک عدد تخم‌مرغ و یک قاشق شیر و کمی وانیل را برای رومال مخلوط کنید و با فرچه یا پشت قاشق روی کراسان‌ها بمالید. می‌توانید کمی شکر، پرک بادام و... روی آنها بریزید.

۴- پخت نهایی: حالا فر را در دمای ۱۸۰ درجه قرار دهید و کراسان‌های رومال خورده را ۱۲ دقیقه داخل فر بگذارید.

شیوه پخت کراسان شکلاتی آماده پخت

۱- یخ‌زدایی: کراسان‌ها را از فریزر خارج کرده و روی سینی با فاصله کمی بچینید. به مدت یک ساعت در دمای محیط قرار دهید تا یخ‌زدایی شود. مواظب باشید مرحله یخ‌زدایی بیشتر از یک ساعت نشود چرا که امکان تغییر طعم وجود دارد.

۲- پخت اولیه: فر را روشن کنید و در دمای ۵۰ درجه بگذارید. کراسان‌های یخ‌زدایی شده را سه دقیقه در دمای ۵۰ درجه فر قرار دهید تا خمیر بالا بیاید. از فر خارج کنید.

۳- رومال: یک عدد تخم‌مرغ و یک قاشق شیر و کمی وانیل را برای رومال مخلوط کنید و با فرچه یا پشت قاشق روی کراسان‌ها بمالید. می‌توانید کمی شکر، پرک بادام و... روی آنها بریزید.

۴- پخت نهایی: حالا فر را در دمای ۱۸۰ درجه قرار دهید و کراسان‌های رومال خورده را ۱۲ دقیقه داخل فر بگذارید.

شیوه پخت کرم‌دار مخصوص آماده پخت

۱- یخ‌زدایی:کرم‌دار مخصوص را از فریزر خارج کرده و روی سینی با فاصله کمی بچینید. به مدت یک ساعت در دمای محیط قرار دهید تا یخ‌زدایی شود. مواظب باشید مرحله یخ‌زدایی بیشتر از یک ساعت نشود چرا که امکان تغییر طعم در کرم داخلی وجود دارد.

۲- پخت اولیه: فر را روشن کنید و در دمای ۵۰ درجه بگذارید. کرم‌دار مخصوص یخ‌زدایی شده را پنج دقیقه در دمای ۵۰ درجه فر قرار دهید تا خمیر بالا بیاید. از فر خارج کنید.

۳- رومال: یک عدد تخم‌مرغ و یک قاشق شیر و کمی وانیل را برای رومال مخلوط کنید و با فرچه یا پشت قاشق روی کرم‌دار مخصوص بمالید. می‌توانید کمی شکر، پرک بادام و... روی آنها بریزید.

۴- پخت نهایی: حالا فر را در دمای ۱۸۰ درجه قرار دهید و کرم‌دار مخصوص رومال خورده را ۱۴ دقیقه داخل فر بگذارید.

شیوه پخت پای سیب کوچک و متوسط آماده پخت

۱- یخ‌زدایی:پای‌سیب را از فریزر خارج کرده و روی سینی بچینید. به مدت یک ساعت در دمای محیط قرار دهید تا یخ‌زدایی شود. مواظب باشید مرحله یخ‌زدایی بیشتر از یک ساعت نشود چرا که امکان تغییر طعم در سیب داخل آن وجود دارد.

۲- رومال: یک عدد تخم‌مرغ و یک قاشق شیر و کمی وانیل را برای رومال مخلوط کنید و با فرچه یا پشت قاشق روی پای سیب بمالید.

۳- پخت: حالا فر را در دمای ۱۶۰درجه قرار دهید. پای‌ سیب کوچک رومال خورده را ۴۵دقیقه و پای سیب متوسط را ۵۰ دقیقه داخل فر بگذارید.

شیوه پخت سیمیت آماده پخت

۱- یخ‌زدایی: سیمیت‌ها را برای یک ساعت در دمای محیط یخ‌زدایی کنید.

۲- پخت: فر را در دمای ۲۲۰ درجه قرار دهید. حالا سیمیت‌ها را داخل فر بگذارید و دمای فر را به ۲۰۰ درجه برسانید. تا رنگ گرفتن سیمیت‌ها و برشته شدن روی سیمیت آن را در فر نگه دارید.

«همش بزن»

...

۱- پن‌کیک و وافل

شیوه پخت پن‌کیک وانیلی

مواد لازم:

پودر پنکیک وانیلی پراگ، دو عد تخم‌مرغ، نصف لیوان شیر، یک قاشق سوپ‌خوری کره ‌آب‌شده یا روغن

دستور پخت:

۱- ترکیب: تمامی مواد فوق را در ظرفی می‌ریزیم و با قاشق یا هم‌زن دستی هم می‌زنیم تا به خوبی ترکیب شوند و حالت کرمی پیدا کنند.

۲- پخت:یک تابه تفلون را روی شعله متوسط گاز می‌گذاریم. به هیچ‌وجه در تابه روغن نریزید. وقتی که داغ شد یک ملاقه از مواد را در تابه می‌ریزیم. هنگامی که سطح روی پن کیک حباب حباب شد بر می‌گردانیم تا طرف دیگر هم طلایی شود.

۳- می‌توانید با خامه، عسل، مربا و یا هر مواد دیگری که دوست دارید نوش‌جان کنید.

شیوه پخت پن‌کیک شکلاتی

مواد لازم:

پودر پنکیک شکلاتی پراگ، دو عد تخم‌مرغ، نصف لیوان شیر، یک قاشق سوپ‌خوری کره ‌آب‌شده یا روغن

دستور پخت:

۱- ترکیب: تمامی مواد فوق را در ظرفی می‌ریزیم و با قاشق یا هم‌زن دستی هم می‌زنیم تا به خوبی ترکیب شوند و حالت کرمی پیدا کنند.

۲- پخت:یک تابه تفلون را روی شعله متوسط گاز می‌گذاریم. به هیچ‌وجه در تابه روغن نریزید. وقتی که داغ شد یک ملاقه از مواد را در تابه می‌ریزیم. هنگامی که سطح روی پن کیک حباب حباب شد بر می‌گردانیم تا طرف دیگر هم طلایی شود.

۳- می‌توانید با خامه، عسل، مربا و یا هر مواد دیگری که دوست دارید نوش‌جان کنید.

شیوه پخت وافل وانیلی

مواد لازم:

پودر وافل وانیلی پراگ، دو عد تخم‌مرغ، نصف لیوان شیر، یک قاشق سوپ‌خوری کره ‌آب‌شده یا روغن، دستگاه وافل‌ساز

دستور پخت:

۱- ترکیب: تمامی مواد فوق را در ظرفی می‌ریزیم و با قاشق یا هم‌زن دستی هم می‌زنیم تا به خوبی ترکیب شوند و حالت کرمی پیدا کنند.

۲- پخت:دستگاه وافل ساز را روشن کنید تا کمی گرم شود.اگر نیاز بود کمی دستگاه را چرب کنید و مخلوط به دست‌‌آمده را در دستگاه بریزید.

...

۲-کوکی‌ها

شیوه پخت کوکی شکلات سفید و کرنبری

مواد لازم:

پودر کوکی شکلات سفید و کرنبری پراگ، ۱۱۵ گرم کره نرم، یک عدد تخم‌مرغ

دستور پخت:

۱- ابتدا فر را روشن و دمای آن را تنظیم می‌کنیم. برای فر برقی ١۶٠ درجه سانتیگراد و فر گازی ١٧۵ درجه سانتیگراد.

۲- ترکیب: یک عدد تخم مرغ بزرگ را با ۱۱۵ گرم کره نرم و کرمی شده، هم می‌زنیم. پودر کوکی شکلات سفید و کرنبری پراگ را با آن مخلوط می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم تا شکل خمیری بگیرند.

۳- آماده‌سازی: حالا یا در دست گلوله‌های کوچک درست می‌کنیم یا از قاشق اسکوپ بستنی استفاده می‌کنیم. بستگی به علاقه خود می‌توانید کوچک یا بزرگ بگیرید. اگر کوکی کوچک همانند کوکی‌های آماده پراگ می‌خواهید باید گلوله‌های کوچک اندازه یه عدد تیله شیشه‌ای کوچک بگیرید. با فاصله در سینی فر بچینید. دقت کنید که کوکی‌ها باز می شوند و فاصله بین گلوله‌ها را طوری تنطیم کنید که پس از پختن به هم نچسبند.

۴- پخت: با توجه به سایز کوکی ‌ها بین ٧ تا دوازده دقیقه می‌پزیم. مواظب باشید زیادتر در فر نمانند و کوکی‌ها در هنگام خروج از فر باید کمی خام به نظر برسند. چرا که بعد از خروج از فر هنوز هم گرمای درونی دارند و پخته‌تر می‌شوند. دقت کنید کوکی‌ها هنگام خروج از فر باید کاملا نرم باشند، چون بعد از خنک شدن کمی سفت می‌شوند.

۵- نگهداری: حتما در ظرف دربسته نگهداری کنید.

شیوه پخت کوکی جو و شکلات

مواد لازم:

پودر کوکی جو و شکلات پراگ، ۱۰۰ گرم کره نرم، یک عدد تخم‌مرغ، دو قاشق غذاخوری شیر

دستور پخت:

۱- ابتدا فر را روشن و دمای آن را تنظیم می‌کنیم. برای فر برقی ١۶٠ درجه سانتیگراد و فر گازی ١٧۵ درجه سانتیگراد.

۲- ترکیب: یک عدد تخم مرغ بزرگ و دو قاشق شیر را با ۱۰۰ گرم کره نرم و کرمی شده، هم می‌زنیم. پودر کوکی شکلات سفید و کرنبری پراگ را با آن مخلوط می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم تا شکل خمیری بگیرند.

۳- آماده‌سازی: حالا یا در دست گلوله‌های کوچک درست می‌کنیم یا از قاشق اسکوپ بستنی استفاده می‌کنیم. بستگی به علاقه خود می‌توانید کوچک یا بزرگ بگیرید. اگر کوکی کوچک همانند کوکی‌های آماده پراگ می‌خواهید باید گلوله‌های کوچک اندازه یه عدد تیله شیشه‌ای کوچک بگیرید. با فاصله در سینی فر بچینید. دقت کنید که کوکی‌ها باز می شوند و فاصله بین گلوله‌ها را طوری تنطیم کنید که پس از پختن به هم نچسبند.

۴- پخت: با توجه به سایز کوکی ‌ها بین ٧ تا دوازده دقیقه می‌پزیم. مواظب باشید زیادتر در فر نمانند و کوکی‌ها در هنگام خروج از فر باید کمی خام به نظر برسند. چرا که بعد از خروج از فر هنوز هم گرمای درونی دارند و پخته‌تر می‌شوند. دقت کنید کوکی‌ها هنگام خروج از فر باید کاملا نرم باشند، چون بعد از خنک شدن کمی سفت می‌شوند.

۵- نگهداری: حتما در ظرف دربسته نگهداری کنید.

...

۳-کیک‌ها

شیوه پخت پودر آماده براونی

مواد لازم:

پودر براونی پراگ، ۱۱۰ گرم روغن یا کره آب‌شده، دو عدد تخم‌مرغ، ۵۰ میلی‌لیتر آب

دستور پخت:

۱- ابتدا فر را روشن و دمای آن را تنظیم می‌کنیم. برای فر برقی ١۶٠ درجه سانتیگراد و فر گازی ١٧۵ درجه سانتیگراد.

۲- ترکیب:دو عدد تخم مرغ را با ۵٠ میلی لیتر آب و ١١٠ گرم روغن یا کره آب شده را با پودر براونی پراگ مخلوط می‌کنیم تا خوب ترکیب شوند.

۳- آماده‌سازی: کف قالب مستطیلی ۲۰ در ۳۰ سانتی‌متری را کمی چرب می‌کنیم. با کمک یک قاشق چوبی در قالب می‌ریزیم

۴- پخت:۲۵ درقیقه در فر می‌گذاریم.

۵- برش:پس از پخت بگذارید سرد شود و بعد با یک چاقوی نازک و تیز آن‌را به قطعات مربعی برش دهید.

۵- نگهداری: در ظرف دربسته نگهداری کنید.